100 företag för resurseffektivitet

Praktiskt exempel från Emil Frei GmbH & Co. KG

Projekt: Med mindre medel rengör vi bättre: VOC-konform behållarrengöring

Teknik/metodteknik: Rengöring

Åtgärd: Nyutveckling av rengöringsprocessen baserat på tidigare underlag
Bifogad artikel beskriver projektet “Med mindre medel rengör vi mer: VOC-konform behållarrengöring” i detalj. För sitt framgångsrika genomförande av projektet fick FreiLacke både utmärkelsen “100 företag för resurseffektivitet” och “Responsible Care-priset 2016”.
Utöver den ekonomiska delen bidrar FreiLacke härmed avsevärt till miljöskyddet och ser sig stärkta av aktiviteter för miljöskyddet, som ska utvecklas ytterligare.

Vi hoppas på trevlig läsning.

Artikel FreiLacke 100 Betriebe für Ressourceneffizienz als PDF