Branscher

Tjäna på vår omfattande branschkunskap

Personlig rådgivning är viktigt hos FreiLacke.

Branschfokus utgör en central strategisk pelare hos FreiLacke och gör vårt handlande från utveckling till försäljning till gynnsamt för våra kunder. För att kunna utnyttja synergierna mellan enskilda branscher bättre leds alltid arbetet organisatoriskt av två av våra sex företagsgrenars affärsenheter.

Branschöverblick:

Så att utvecklingen inte rullar ifrån oss – FreiLacke hjälper dig hänga med i de senaste trenderna för en perfekt ytfinish.
Till Hjul »
bilar, byggmaskiner, nyttofordon, jordbruksmaskiner, specialfordon, spårbundna fordon, containrar och fraktcontainrar
Till Fordonstillverkning »
Maskiner och apparater: Måste uppvisa vardagstålighet och ändå se bra ut – detta klarar endast våra högkvalitativa ytbehandlingar från FreiLacke.
Till Maskinteknik »
Alltid snabbt och flexibelt tillgänglig – FreiLacke Systemlackering med toppkvalitet.
Till Legolackering »
Funktionsmöbler, lagrings- och transportteknik, medicinteknik.
Till Funktionsmöbler »
Det som inte passar arbetas om så att det passar – individuella ytbehandlingssystem från FreiLacke.
Till Byggnation och sanitet »
hos FreiLacke håller vi ögonen på innovation och utveckling av nya lösningar.
Till Innovation »