Fordonsteknik

Perfekt för bilar – prestandakraven från FreiLacke har till och med ett eget kännetecken: ISO/TS 16949.
Till Bilar »
Utrymning, lösa stenar, betong och tjära – inga problem för modern ytbehandling från FreiLacke.
Till Byggmaskiner »
Hårda skal för kraftpaket – ytbehandlingslösningar från FreiLacke klarar alla uppgifter.
Till Nyttofordon »
Hemma på fälten, i skogen och på ängarna – miljövänlig, tålig lackering från FreiLacke.
Till Jordbruksmaskiner »
Förstklassiga överallt – FreiLackes ytbehandlingslösningar med särskilt utmärkande drag för spårbunden trafik.
Till Specialfordon »
Hårda stötar måste tålas – FreiLackes ytbehandlingslösningar med villkorslös kvalitet och uthållighet.
Till Containrar »