Byggmaskiner

Utrymning, lösa stenar, betong och tjära – inga problem för moderna ytbehandlingslösningar från FreiLacke.

Byggmaskiner används dagligen och utsätts för mycket hård påverkan. Vid sidan om starka mekaniska påfrestningar utsätts ytbehandlingen för nedsmutsning och avlagringar från byggmaterial och jord, medan transportfordon och lyftkranar även utsätts för trafikens påfrestningar.
Dessa särskilda krav på ytbehandlingen liksom konsekvent omsättning av Förordningen om minskade utsläpp av flyktiga, organiska föroreningar (VOC-förordningen) ställer användare och lacktillverkare inför nya krav. FreiLacke utvecklar och tillverkar alla lackeringssystem som förekommer inom byggbranschen (våtlacker, pulverlacker, elektrodopp lacker och gelcoats) på ett och samma ställe och erbjuder maximal kompetens inom ekonomiska och miljövänliga ytbehandlingslösningar.