Containrar och släp

Utvecklade för att klara av stötar – FreiLackes ytbehandlingslösningar med villkorslös kvalitet och hållbarhet.

Transportsläp och containrar används över hela världen under långa tidsperioder. De används varje dag under svåra förhållanden och ska samtidigt vara reklampelare för sina företag. För att trots stora påfrestningar kunna se snygga ut ställs höga krav på ytbehandlingssystemet: “tjockhudhet” och absolut resistens mot alla klimatförhållanden är ett måste. Robusta ytbehandlingslösningar från FreiLacke erbjuder den rätta uthålligheten.