Jordbruksmaskiner

Hemma på fälten, i skogen och på ängarna – miljövänliga tåliga lacker från FreiLacke.

Jordbruksmaskiner som skördetröskor, traktorer, slåttermaskiner, hövändare och halmpressar utsätts för särskilt hög belastning genom mekanisk förslitning och vittring. Ytorna måste vara stryktåliga, lätta att rengöra och trots daglig maximal belastning hålla länge.
Dessa speciella krav på ytor och på konsekvent omsättning av förordningen om minskning av flyktiga, organiska föreningar (VOC-förordningen) ställer användare och lacktillverkare inför nya utmaningar. FreiLacke utvecklar och producerar alla lackeringssystem som förekommer inom branschen (våtlacker, pulverlacker, elektrodopplacker och gelcoats) på ett och samma ställe och erbjuder maximal kompetens inom ekonomiska och miljövänliga ytbehandlingslösningar.