Nyttofordon

Hårda skal för kraftpaket – ytbehandlingslösningar från FreiLacke klarar allt

Nyttofordons användningsområden är många, för utan dem fungerar inte den moderna världen. Därför måste fordonens yta och lackering klara en mängd tänkbara påfrestningar. Användningsområdena sträcker sig från tåg och långfärdsbussar till dagliga person- och godstransporter, sopåkare och rengöringsfordon samt räddningsbilar för olyckor och katastrofskydd.
Dessa speciella krav på ytorna liksom konsekvent omsättning av förordningen om minskning av flyktiga, organiska föreningar (VOC-förordningen) ställer användare och lacktillverkare inför nya krav. FreiLacke utvecklar och producerar alla inom branschen förekommande lackeringssystem (våtlacker, pulverlacker, elektrodopplacker och gelcoats) på ett och samma ställe och erbjuder maximal kompetens vad det gäller ekonomiska och miljövänliga ytbehandlingslösningar.