Specialfordon och spårbundna fordon

Alltid förstklassiga – FreiLackes ytbehandlingslösningar är särskilt utmärkande för spårbundna trafikslag.

De lackerade ytorna på spårbundna fordon utgör en stor utmaning. Utanpå måste de vara motståndskraftiga mot stora mekaniska belastningar och miljöpåverkan. Här används därför högklassiga lackeringssystem som kan förtunnas med vatten. På insidan av tåg, tunnelbanevagnar, trådbussar och spårvagnar måste sätena vara dekorativa och samtidigt tåla den dagliga nötningen av många passagerare. Dessa delar tillverkas i regel av byggdelar av glasfiberförstärkt plast.
FreiLacke har lösningar för både inom- och utomhusbruk och erbjuder hela spektrumet av högklassiga ytbehandlingslösningar, som är kontrollerade enligt gängse byggnormer.