Funktionsmöbler

Den perfekta kombinationen av funktion och estetik – FreiLackes ytbehandlingslösningar för vardagslivet.

Modern arkitektur och särskilt inredning sätter människan i centrum. Vid design av funktionsmöbler spelar därför ergonomi och funktionalitet eller kännetecken som utseende, färggivning och ytstruktur en viktig roll. Men även materialegenskaper som hälso- och miljöskydd liksom säkerhet och hållbarhet är av avgörande betydelse.
Ytbehandlingslösningarna från FreiLacke tillhör den nyaste tekniken och uppfyller alla krav. Men FreiLacke ger mycket mer än så: vi utvecklar ständigt alla våra lackeringssystem. På så sätt ger FreiLacke alltid formgivare och tillverkare nya möjligheter för att gestalta originella inrednings- och funktionskoncept.

Användningsexempel