Innovation

Innovationer är av central betydelse för alla företag med avancerade produkter. Därför lägger även FreiLacke särskild vikt vid innovation och utveckling av nya lösningar.

Det handlar inte alltid om ett lack som ska bli ännu bättre, snabbare, mer resistent, osv., utan mer om utvecklingen av hela användarlösningar, som inkluderar hela värdekedjan.
Här är FreiLacke:s breda produktportfölj en väsentlig nyckel för framgången vid sökandet efter de bästa och mest ekonomiska lösningarna.
Om det är möjligt och relevant bearbetas dessa utvecklingsprojekt i tvärvetenskapliga team, då även kunder, installatörer eller råvarutillverkare inkluderas.

Eftersom nya idéer inte “faller ned från himlen” finns det innovationsansvariga i varje affärsenhet, som står till förfogande som första kontaktperson och som är ansvariga för att dessa projekt förverkligas.