FreiLacke i hela världen. Vi hjälper gärna till.

På marknaden världen över – alltid nära dig

FreiLacke är ett av Europas ledande företag med global handel och internationella dotterbolag. Våra kunder tjänar på vår världsomspännande marknadsnärvaro och vår starkt utbyggda service inom de branscher som vi fokuserar på.
Samtidigt tjänar även vi på denna inriktning och den därmed förbundna riskfördelningen. Vi expanderar ständigt vår servicestruktur så att vi kan agera ännu mer kundvänligt. Nationella och internationella trender liksom politisk och juridisk påverkan gör att vi alltid behåller våra kunder och samarbetsparter i fokus – ett framgångsrecept med lysande framtidsutsikter.

Global inriktning. Lokal lösningsorientering

Service- och rådgivningstjänster hos FreiLacke anpassas efter konkreta behov och tekniska möjligheter lokalt liksom behov i respektive regionala och internationella marknad.

 

 

Kontakt Tyskland
Till Tyskland »
Kontakt Europa
Till Europa »
Kontakt Asien
Till Asien »