FreiLacke får Responsible Care-priset 2016

VCI ger utmärkelser till framträdande projekt utförda av kemiföretag.

(Baden-Baden) – Detta års Responsible Care-pris går till kemiindustrin i Baden-Württemberg i Bräunlingen och Ladenburg: till företagen Freilacke och ICL – BK Giulini är segrare under mottot “Vårt bästa projekt – 25-års

Vad innebär Responsible Care?

Initiativet Responsible Care står för ständiga förbättringar av hälsoskydd, miljöskydd och säkerhet hos företag inom kemiindustrin – oberoende av vad regelverket säger. Responsible Care erbjuder processledningsverktyg, beprövade exempel, information och rekommendationer på temana miljöskydd, produktansvar, arbetssäkerhet, hälsoskydd samt transportsäkerhet. Även våra dialoger på dessa teman omfattas av initiativet.

Initiativ med en framtid

I år firar Responsible Care i Tyskland sitt 25-årsjubileum. Initiativet har visat sig vara kraftfullt och flexibelt. Dagens och morgondagens arbete i Responsible Care bidrar till olika aspekter av ansvarsfull verksamhet inom kemiindustrin. För närvarande ligger tyngdpunkten på produktansvar, energieffektivitet och resursbesparing, vattenanvändande och säkerhet. Responsible Care är en fast beståndsdel av “Chemie hoch 3” (http://www.chemiehoch3.de).
De projekt som fått utmärkelser (i alfabetisk ordning):

Frei Lacke – VOC-konform behållarrengöring sparar resurser och förbättrar arbetsförhållandena

Arbets- och driftssäkerhet liksom de egna miljömålen har ett stort värde hos FreiLacke. Införandet av VOC-konform behållarrengöring på företaget kan spara resurser, förbättra miljöskyddet och arbetsförhållandena inom företaget i stor skala, vilket redan också har uppnåtts.

Utgångspunkten för projektet 2010 är att förbättra rengöringsprocesserna av behållare för färgtillverkning. Vid rengöring av behållare av rostfritt stål används i första hand standardlösningsmedel med etylacetat. Detta medför stora VOC-utsläpp, som gör att livskvaliteten försämras. Dessutom är energiförbrukningen hög vid driften av nödvändiga till- och frånluftsanläggningar på grund av den höga luftförbrukningen. Med installation av en ny rengöringsprocess ska också de nya riktlinjerna om utsläppsbegränsningar för flyktiga organiska föreningar kunna uppfyllas.

Med ett nytt lösningsmedel och egen konstruktion av nya rengöringsanläggningar kan dagens årliga åtgång av 86 500 kg etylacetat hos Frei Lacke kunna reduceras. VOC-utsläppen kunde minskas från 30 000 kg per år till 651 kg, vilket är en reducering på 98 procent. Vid sidan om den kraftigt minskade förbrukningen av lösningsmedel reduceras även riskpotentialen för medarbetarna avsevärt. De höga kraven på miljö- och hälsoskydd kunde Frei Lacke uppfylla.