FreiLacke firar sin 90-årsdag

1200 gäster på FreiLackes familjedag den 17 september 2016

Detta kunde säkert inte firmans grundare Emil Frei d.ä. tänka sig när han år 1926 öppnande sin färggrossistfirma och därmed lade grundstenen till dagens världsomspännande företag Freilacke med 500 medarbetare och en årsomsättning på över 120 miljoner Euro.

Den 17 september 2016 firades denna händelse gemensamt. Det viktigaste var då inte några fasta programpunkter eller långa tal utan familj och vänner till de 500 medarbetarna, som hade inbjudits till denna familjedag.

De 1 200 besökarna gladde sig åt olika visningar, barnprogrammet, rikligt att äta och dricka samt musik.

Dagen före hade medarbetarna blivit informerade om företagets aktuella status vid en långtidspositionering kallad ”FreiLacke 2026“. Utifrån denna är det långsiktiga målet att tills 2026, alltså inför firmans 100-årsjubileum, att hålla fast vid positioneringen och gå igenom planen med regelbundna intervall med medarbetarna.

Som en av de största arbetsgivarna i regionen uppfyller FreiLacke en viktig social funktion, som förebild sedan flera år genom sin utbildnings- och familjepolitik. Detta är företagets framgångsrecept som skapar en permanent bas av kompetenta yrkesmänniskor och lojala medarbetare. Med en utbildningskvot om tio procent gynnar vi ungdomar som får en första inblick i yrkeslivet.