Ytbehandlingslösningar för Composites

 

Användningen av plastdetaljer blir allt vanligare och viktigare. Det finns knappt någon produktionspartner som klarar sig utan plast, eller som inte är beroende av detta dominerande material. Lika komplexa är idag kraven på kvalitet och bearbetningsegenskaper, i synnerhet om man använder sig av flera olika material samtidigt. Produkter med varumärket Composites från FreiLacke är ett viktigt bidrag i tillverkningen av högklassig, glasfiberförstärkt plast (GFK), som kännetecknas av låg vikt, hög hållfasthet och bättre färgbeständighet.

Mycket mer än färgad plast.

FreiLacke levererar genom Composites alla möjliga olika komponenter för GFK, som gelcoat för handuppläggning eller sprutmålning , pigmentpasta, fästmassa, polyesterhartser, laminerings- och gjuthartser, material- och tilläggsprodukter. Självklart i bästa kvalitet från FreiLacke. På så sätt kan förstklassiga byggkomponenter och kompositer produceras. Och när det kommer till färger finns det praktiskt taget inga begränsningar alls.

Utveckling för nya användningsområden

Gelcoat är det första färggivande skiktet på glasfiberförstärkt plast. Våra långa erfarenhet av tillverkning av högklassiga lackeringssystem kommer här väl till pass. Composites-produkterna uppfyller samma skyddskrav som ytbehandling med klassisk lackering. Dessutom får man med Composites fram en yta som är särskilt motståndskraftig mot väder och vind, liksom mot miljöpåverkan av alla slag och som även står emot stark solbestrålning under längre tid.

Systemlösningar för många olika branscher.

Composites kompositer används idag i många olika branscher på grund av sina framstående egenskaper med avseende på tålighet och hållfasthet. Bland våra kunder finns kända företag inom fordonsindustrin, maskinbyggnation och sanitetsområdet. Dessutom används vattentåliga, värmebeständiga plastdetaljer ofta i byggbranschen, för båtbyggeri samt vid produktion av simbassänger. Även inom sport och fritid finns mängder av produkter som tillverkats i Composites.

Innovationer för industrin

I fordons- och maskintillverkning sågs glasfiberförstärkta plastdetaljer länge som problematiska, eftersom standarden för stabilitet, utomhusbeständighet och ekonomi är särskilt hög i tillverkningen. Varumärket Composites från FreiLacke har helt klart sörjt för nya impulser. Våra produkter tillåter exempelvis tillverkning av byggkomponenter med upp till 60 procent mindre tjocklek. Detta leder inte bara till att materialet härdas snabbare utan även till att tillverkningen blir effektivare. De tunnare lagren öppnar upp för en rad andra former och användningsmöjligheter för kompositer. Den förbättrade färgbeständigheten på ytorna hos Composites-produkter bör också beaktas. Försök i laboratorium visar att blekning fördröjs avsevärt eller nästan helt förhindras vid UV-bestrålning i förhållande till traditionella material. Detta är ett banbrytande framsteg inom fordonsindustrin, maskintillverkning och många andra branscher.

Vår kunskap skapar framgång.

FreiLacke har med varumärket Composites utvecklat en rad produkter och lösningar som idag är oumbärliga för många olika branscher. En byggsten till denna framgång är vårt intensiva samarbete med våra kunder. Sedan FreiLackes grundande är vi övertygade om att högkvalitativ service går att erbjuda endast om man betraktar problem och uppdrag ur kundens synvinkel och verkligen förstår dem. När får vi utveckla en optimal lösning för dig? Kontakta oss gärna om du har frågor om användningsmöjligheter eller individuella uppgifter så hjälper våra kompetenta och engagerade medarbetare er!

 

 
 

Flera exempel på användning kan ses här »

Nyheter

Till våra artiklar om Composites, se här »

Broschyrer

  •    In Mould Coating
  •    Polyurea Gelcoats

Nedladdningar

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de


Bilder