Elektrodopp lackering

 

Den mest ekonomiska och miljövänliga metoden för att skydda och försköna underlag av metall är ytbehandling med elektrodopplack (ETL) från FreiLacke. Metoden lämpar sig i princip för alla ledande metaller och legeringar. Det som ska ytbehandlas ska kopplas antingen katodiskt eller anodiskt. Elektrodopplackering används inom fordonsindustrin och många andra områden som en form av korrosionsskydd. ETL-metoden tillåter processåtervinning och lämpar sig för helautomatisering. Från ugnen via kopplingsskåpet till hyllan – FreiLackes elektrodopplacker ger ytorna en hög mekanisk tålighet och är därför ideala för kundspecifika utformningar.

Alltid optimalt resultat.

Oavsett om anodisk (ATL/+Pol) eller katodisk (KTL/-Pol) beläggning ska användas så utvecklar FreiLacke optimala kundlösningar för alla typer av användning. Basen är alltid ett av FreiLackes högprestandande och kvalitativt banbrytande ED-system. Katodiska ED-metoder är idag särskilt vanliga inom karosserikonstruktion. De spelar en avgörande roll för korrosionsskydd och ger förlängd livslängd på karosserier, hjul och andra fordonsdelar.

Bra lönsamhet.

En avgörande fördel vid den här typen av lackering är den goda lönsamheten. Den ger en jämn film över hela ytan, även på vinklade ställen som är svårtillgängliga. Efterarbetet blir minimalt och alla risker minimeras. Dessutom är lackförlusterna betydligt mindre vid elektrodopplackering än vid sprutlackering.

Bättre för miljön.

Användningen av elektrodopplack har mindre miljöpåverkan än andra ytbehandlingsmetoder, bland annat på grund av mindre lösningsmedels emmisioner, detta gäller även medarbetarnas arbetsmiljö. FreiLacke har dessutom utvecklat speciella energieffektiva elektrodopplacker. Detta möjliggör cirka 30 grader lägre inbränningstemperatur, vilket naturligtvis medför betydande energibesparing.

Både perfekt finish och högverkande skydd

Ett bra användningsexempel för elektrodopplacker är också lackering av kopplingsskåp, manöverpaneler, datorkåpor och liknande produkter. Dessa skyddar exempelvis värdefull datateknik eller telekommunikationscentraler och är viktiga komponenter för stora produktionsanläggningar. Systemlacker från Frei ger sådana skyddskåpor en ytbehandling som är lika högteknologisk som innehållet. Dessutom efterfrågas ofta ett tilltalande utseende eller kundspecifik design.
Flerskiktslackeringssystem med ED-lacker från Frei – vare sig det handlar om våtlack eller pulverlack – är alltid förstahandsvalet. De garanterar inte bara bästa tänkbara skydd och högsta funktionalitet utan tillgodoser även alla krav på glatt, fin eller grov finish.

Vi producerar både lack och kunskap

FreiLacke erbjuder optimalt stöd. Vi hjälper dig gärna i personliga samtal att välja ut passande produkter. Men inte bara det: vårt eget testlaboratorium kontrollerar standarden hos en mängd egenskaper, som till exempel korrosionsskydd, kemisk och mekanisk tålighet samt ljus- och väderbeständighet. Vi erbjuder också perfekt anpassning till era processer genom omfattande prover. Dessa kompletteras med lackeringstester i kundens anläggningar på plats. På så sätt säkrar FreiLacke samma höga kvalitet för alla specifika ytbehandlingslösningar. Utnyttja detta kunskapsförsprång som våra tjänster erbjuder!

 

 
 

Flera exempel på användning kan ses här »

Nyheter

Till våra artiklar om elektrodopp lackering, se här »

Broschyrer

  •  

Nedladdningar

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de


Bilder