Pulverlackering

 

FreiLacke bestämde sig på 1960-talet för driva utvecklingen inom pulverlackering. Inom detta område kan företaget uppvisa stora framgångar som bevis på att satsningen var riktig. Idag räknas FreiLacke sedan länge som ett av de världsledande företagen inom detta område. Vår produktportfölj omfattar ett stort urval av pulverlacker för vitt skilda användningsområden, inte minst stål- och lättmetallfälgar som får en naturlig och utseendemässigt perfekt ytbehandling, vilket man lägger stor vikt vid. Vidare räknas många företag inom fordonsindustrin samt inom maskin- och apparatbyggnation till våra mest nöjda kunder. Men även inom ytbehandling av trämaterial och plastdetaljer, i möbelindustrin och inom byggnation och santitetssektorn är pulverlackering från FreiLacke framstående – här står företaget inte bara för färg utan också för enastående kvalitet. Det spelar ingen roll inom vilken bransch man rör sig, privat eller i arbetet – överallt stöter man på våra pulverlacker och ytbehandlingar. Utnyttja alla dessa fördelar även i ert företag:

Gynnsamt för alla processer och för miljön.

Materialutnyttjandet ligger på hela 99 % för pulverlacker från FreiLacke. Detta gör att ytbehandling med våra produkter är ytterst ekonomisk och ekologiskt lönsam. Pulverlackerna från oss räknas dessutom till de mest miljövänliga ytbehandlingsmedel som överhuvudtaget finns. De innehåller inga lösningsmedel, är hälsosamma vid bearbetningen och helt ofarliga vid tillverkningen. För oss är det en självklarhet att engagera oss inom ramen för det gemensamma europeiska systemet för certifierad miljöhantering (EMAS-certifering), som sedan 1996 är både ett åtagande och en förpliktelse.

En produkt med framtiden för sig.

Pulverlacker från FreiLacke har enastående hög kemisk och mekanisk hållbarhet. Dessutom är de optimala vad gäller hälsoskydd, både vid tillverkning och bearbetning. Och på goda grunder eftersom miljövänliga ytbehandlingsmetoder blir allt viktigare.

Mer flexibelt finns inte.

Variabel skikttjocklek, optimalt enhetliga färger, enkelt att byta färg – om man söker efter detta finner man att pulverlacker från FreiLacke ger varaktig prestanda till punkt och pricka.

Mervärde genom energieffektiva pulverlacker.

pulverlacker (NT). Vid användning av dessa pulverlacker utnyttjas i första hand möjligheten att sänka inbränningstemperaturerna och därmed uppnå avsevärda besparingar av olje- och gasförbrukningen. Energieffektiva pulverlacker ökar Energieffektiva pulverlacker är i huvudsak lågtemperaturpulverlacker eller snabbreaktiva också produktiviteten vid ytbehandlingsanläggningen. För ofta är det brännugnen som utgör själva flaskhalsen. Vid lägre inbränningstemperaturer använder man sig av pulverbeläggning som kräver en betydligt kortare genomloppstid i brännugnen och därmed ökas genomströmningshastigheten.

Med nya användningsområden börjar framtiden.

Med våra energieffektiva pulverlacker kan företaget skapa nya produkter och användningsområden. Även vid utvidgning av detta delspektrum kan man använda dem. På grund av den sänkta maxtemperaturen under ytbehandlingsförloppet reduceras vid mycket tunn- eller tjockväggiga komponenter även risken att färgen överbränns och gulnar. Dessutom kan flera nya användningsområden identifieras. Detta gäller exempelvis ytbehandling av trämaterial (MDF) eller plastdetaljer respektive ytor av polyester, polyuretan eller akryl. Dessutom kan även metallunderlag, som av funktionella skäl inte får utsättas för högre temperaturer, eller färdigmonterade komponenter med begränsad maxtemperatur lackeras.
 

Lägre inbränningstemperatur – många fördelar.
Till Energieffektiva pulverlacker »
Eloxaleffekte med pulverlack.
Till Eloxaleffekte »
FREIOTHERM-pulverlacker för Design och arkitektur.
Till Fassader »
PIMC - Powder InMould Coating.
Till PIMC »
Tekniken pulver-i-pulver - Lägre energiförbrukning och kortare processtider.
Till Pulver-i-pulver »
Med FreiLackes Färgtrender får du aktuell information om vad som efterfrågas i branschen vad gäller färger och strukturer.
Till Colour-Trends »
Fråga i vår portal efter vår lagerlista över pulverlacker så hittar du alla olika produkter hos oss.
Till Lagerliste »

 

Flera exempel på användning kan ses här »

Nyheter

Till våra artiklar om pulverlackering, se här »

Broschyrer

  •    Anodized effects with powder coating
  •    Pearl-Collection
  •    Urban-Collection
  •    Powder coatings for design and architecture
  •  
  •    PIMC

Nedladdningar

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de


Bilder