Eloxaleffekt med pulverlack

 

Med vår nya pulverlacksserie PP7001K har FreiLacke utvecklat ett nytt lackeringssystem med eloxalfärger. I samarbete med pigmenttillverkaren Merck KGaA i Darmstadt tjänar de etablerade färgnyanserna inom området för eloxering av aluminium som färgnyansförlaga. Den kemiska basen är polyester och därmed är denna ytbehandling lämplig för byggkomponenter för utomhusbruk.
För att skydda aluminium från korrosion skapas ett oxiderat skyddsskikt genom anodisk oxidation. Detta s.k. eloxalskikt uppvisar en god hårdhet och repbeständighet, men det är också mycket sprött, varför detaljer som eloxeras först måste vara färdigformade.
Processkostnaderna för eloxering är också relativt höga. Därför försöker man allt oftare ersätta eloxalskiktet med ett pulverlackskikt. Utseendemässigt uppvisar det oxiderade skiktet en mycket matt, sammetsliknande yta. Oxideringsskiktet kan sedan färgas in på olika sätt med hjälp av metallsalter i elektrolyter eller med organiska eller oorganiska färger.


 
 

Flera exempel på användning kan ses här »

Nyheter

Till våra artiklar om pulverlackering, se här »

Broschyrer

  •    Anodized effects with powder coating

Nedladdningar

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de


Bilder