Energieffektiva pulverlacker

Lägre inbränningstemperatur – många fördelar

Begreppet energieffektiva pulverlacker är direkt förbundet med s.k. lågtemperaturpulverlacker eller snabbreaktiva pulverlacker (NT).
Av energihänsyn använder många brukare av pulverlacker möjligheten att sänka inbränningstemperaturen och gör därmed avsevärda besparingar på olje- och gasförbrukning. Vid användning av energieffektiva pulverlacker hjälper detta till på ett naturligt sätt. Detta är dock endast en av anledningarna till användningen.

Sänkning av inbränningstemperaturerna i härdugnen

Detta resulterar i en avsevärd besparing av olje- och gasförbrukningen.

Ökad produktivitet i ytbehandlingsanläggningen

Härdugnen utgör mycket ofta en flaskhals. Och utbyggnad av ugnen är oftast inte möjlig på grund av platsbrist. Vid den angivna inbränningstemperaturen kan conveyerhastigheten ökas och därmed förkorta genomloppstiden i ugnen.

Utvidgning av delspektrum

Vid ett mycket heterogent detaljspektrum, t.ex. vid mycket tunn- eller tjockväggiga detaljer, reduceras risken för gulning genom användning av NT pulver i och med att en lägre topptemperatur används.

Nya användningsområden

Detta gäller t.ex. trämaterial (MDF) och plastdetaljer. Dessutom även flera metallunderlag, som av funktionella skäl inte får utsättas för högre temperaturer, samt färdigmonterade komponenter, med en begränsad topptemperatur.
Vår produktöversikt och våra användningsexempel på energieffektiva pulverlacker finns i broschyren med samma namn att ladda ner i Download Center.

Energiberäkning

Prata med oss! Vi ger råd om hur man använder energieffektiva pulverlacker. Med vår energimätare får man direkt veta potentialen. Till vårt Servicepaket hör också de optimala ugnsinställningarna för respektive delspektrum.

 

 
 

Flera exempel på användning kan ses här »
Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de


Bilder