Systemlackering – olika lackeringssystem, en översikt Systemlacke

 

Ett system består av olika funktionella enheter – flera med varandra förbundna komponenter. Detta gäller idag för ett flertal produkter och tjänster. Det finns alltid särskilda krav, som gör att alla komponenter måste överensstämma med varandra så exakt som möjligt, för att skapa ett resultat som är optimalt, enhetligt och högklassigt.
Vi på FreiLacke har tagit oss an denna uppgift sedan mer än 90 år med stor framgång.
Samtliga lackeringssystem utvecklas och tillverkas hos oss traditionellt under ett tak. Därför har vi möjlighet att inte bara erbjuda alla viktiga lackeringsmetoder utan även uppbyggnad och utseende för ytbehandlingen som är i överensstämmelse med alla individuella krav.
Fördelar: bästa materialegenskaper, genomgående lika färgresultat (även vid olika produkter och lackeringstyper) samt konfiguration av enskilda lacker – och allt detta på ett och samma ställe.
FreiLacke kategoriserar två typer av systemlackering:


Vertikal systemlackering

Olika lacker kombineras till ett flerskiktslager.
Ytterligare information finns här »


Horisontell systemlackering

Olika lacker används för att ytbehandla olika byggkomponenter. Om dessa komponenter ska byggas bredvid varandra, ska ändå alla se ut att vara av samma material.
Ytterligare information finns här »

 

FreiLacke levererar alla lacker från ett och samma ställe
Alla individuella krav avstäms noggrant för varje enskilt lack och alla önskemål på ytbehandling testas, exempelvis mest ekonomiska torkningstid. På så sätt säkerställs att alla komponenter i lackeringssystemet avstäms optimalt i förhållande till varandra.

FreiLacke erbjuder sig att vara den viktigaste kontakten
för alla användningsområden. Detta förebygger informationsförluster. Vid önskemål om ändringar, vid problem eller frågor står vi genast till tjänst och vår kompetenta personal presenterar snabbt effektiva lösningsförslag.

FreiLacke följer upp och vårdar kunder över hela världen
genom våra agenter över hela världen. Vi lägger särskild vikt vid utbildning av våra medarbetare liksom optimal ekonomi i alla färdigställda processer. Som specialister på alla moderna lackeringssystem förfogar vi dessutom över värdefulla analysresultat och tillförlitlig data för jämförande beräkningar, som vi gärna ställer till förfogande.

Flera exempel på användning kan ses här »

Nyheter

Till våra artiklar om systemlackering, se här »

Broschyrer

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nedladdningar

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de