Redaktion

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen

Phone: +49 (0)7707.151-0
Fax: +49 (0)7707.151-238
E-Mail: info@freilacke.de
Internet: www.freilacke.de

Associationsform: Kommanditbolag
Huvudkontor: Bräunlingen
Registergericht: Freiburg HRA610426

Personligen ansvarig ledamot: Emil Frei Verwaltungsgesellschaft mbH
Huvudkontor: Bräunlingen
Bolagsregister: Freiburg HRB611088

Direktör: Dr. Rainer Frei, Hans-Peter Frei

Moms: DE141912519

Innehåll

Innehållet på den här webbplatsen och publicerad information är noggrant vald och uppdateras regelbundet. Tros detta kan fel och ofullständiga uppgifter inte alltid undvikas. Emil Frei GmbH & Co. KG (FreiLacke) tar därför inte på sig något ansvar och garanterar inte aktualitet, riktighet och fullständighet för publicerad information på denna webbplats och förbehåller sig rätten att göra ändringar eller kompletteringar utan föregående underrättelse.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser för tredje part (externa länkar). FreiLacke saknar möjlighet att påverka aktuell eller framtida utformning och innehåll på länkade sidor. FreiLacke har inte kontrollerat innehållet i externa länkar och har därför inget ansvar för detta. Det är enbart respektive leverantör som ansvarar för innehållet.

Ansvar

FreiLacke:s ansvar för skadestånd – av vilket skäl det än må vara – är uteslutet.

Dataskydd

Vid åtkomst till denna webbplats samlas information ibland in automatiskt av FreiLacke, som inte kan kopplas till en bestämd person (t.ex. använd internet-webbläsare, operativsystem, domännamn, antal besökare, tidslängd för besöken, besökta sidor).

Denna information används av FreiLacke för att bestämma hur attraktiv webbplatsen är, för att ständigt förbättra innehållet på webbplatsen.

FreiLacke samlar bara in personrelaterade uppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) om du uttryckligen har meddelat detta i samband med en registrering, förfrågan, enkät eller liknande.

Personrelaterade uppgifter sparas och bearbetas endast av FreiLacke för personlig service, översändande av produktinformation eller erbjudanden om serviceofferter. FreiLacke försäkrar att samtliga uppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och FreiLacke innehar ensamrätten. Reproduktion i kommersiellt syfte eller övrig kommersiell användning av publicerat innehåll och information, i synnerhet grafik och bilder, är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från FreiLacke.

Inget avtalsförhållande

Ingen form av avtalsförhållande uppstår mellan användaren och leverantören genom användningen av webbplatsen. På så sätt föreligger inte heller några avtalsenliga eller avtalsliknande anspråk gentemot leverantören.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. “cookies”. Detta är textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbplatsen under besöket. Informationen som genereras om ditt besök och användning av webbplatsen överförs till en server från Google i USA och sparas där. För att dina personrelaterade uppgifter ska skyddas registreras IP-adresser förkortat med tillägget “_anonymizeIP()”, så att du inte kan identifieras som person.

Google använder informationen för att utvärdera användningen av denna webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för vårt företag och tillhandahålla tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. I förekommande fall överför Google denna information till tredje part, i den utsträckning detta krävs enligt lagstiftningen, eller i den utsträckning tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kopplar aldrig ihop den insamlade informationen med andra data från Google.

Du kan förhindra installationen av cookies genom en motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara – vi understryker dock att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google bearbetar registrerade data om dig på det sätt som beskrivs ovan och i tidigare nämnt syfte. Invändningar mot datainsamlingen och -lagringen kan när som helst göras med verkan för framtiden.

Hänvisningar

@fotolia