REACH

Säkerställande av leveransförmåga. – Fastställning av användning/deskriptorer

FreiLacke informerar om aktiviteter gällande europeiska kemikalieförordningen “REACH”.
Vi som tillverkare av lacker och ytbehandlingsmedel har inom REACH rollen av en så kallad ”nedströmsanvändare” och är inte omedelbart förpliktade att registrera våra färdiga produkter. I detta sammanhang ser vi dock till att de ämnen vi använder registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten genom respektive tillverkare och importör. Nödvändig användning/deskriptorer har fastställts och våra råvaruleverantörer är informerade. Våra leverantörer uppmanas att ta hänsyn till dessa vid framtagning av expositionsscenarier och vid registrering. På så sätt har vi påbörjat de åtgärder som säkrar vår leveransförmåga.
De juridiska kraven kommer att omsättas hos FreiLacke i rätt tid. Därför är alla bearbetare av våra industrilacker på den säkra sidan.